top of page

Privacyverklaring​

 

Het bedrijf Hoor je Hart van Baukje Postma, gevestigd aan de Stinsenwei 28A, 8571 RJ te Harich, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.hoorjehart.nl

Baukje Postma

Stinsenwei 28A

8571 RJ Harich

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

 • Bankrekeningnummer

 • Foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hoorjehart@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Foto’s worden alleen gebruikt bij een Luisterkind-afstemming en worden maximaal 3 maanden bewaard.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 • Voor het uitvoeren van mijn diensten en producten

Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ik deze verzamel tenzij de wetgeving ons anders verplicht. Dit houdt in dat ik jouw persoonlijke gegevens gedurende langere tijd zorgvuldig zal behouden, tenminste 7 jaar.

Uitzondering: voor Hulpvraag+Luisterkind-afstemming+foto en ook voor het Spiegelverhaal geldt een bewaartermijn van 3 maanden i.v.m. extra vragen in de eerste 3 maanden betreffende de geleverde dienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Nieuwsbrieven

Ik bied nieuwsbrieven aan waarmee ik geïnteresseerden informeer over nieuws van mijn diensten en aanverwante zaken. Via de website kunt u zich aanmelden. Uw e- mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik maak bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Ik gebruik cookies om de werking van de website te beïnvloeden en om resultaten bij te houden. Je kan deze cookies uitzetten via jouw browser, maar dan werkt de website mogelijk niet optimaal.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hoorjehart@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Baukje Postma, hoorjehart@gmail.com.

 

Social Media

Ik wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

• Facebook

• Instagram

Links

Op de website kan je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.hoorjehart.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Diversen

Ik, Baukje Postma, behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.

 

Deze verklaring is zorgvuldig samengesteld en voor het laatst aangepast op 20 mei 2020.

bottom of page